Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Niniejsze szkolenie jest szkoleniem płatnym, dedykowanym wszystkim pracownikom danej organizacji, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba przed dopuszczeniem jej do pracy z danymi osobowymi winna być poddana przeszkoleniu i zapoznana z przepisami RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiada bezpośrednio dany administrator (pracodawca) lub jeśli został wyznaczony w organizacji, Inspektor Ochrony Danych. Przedmiotowe szkolenie jest prowadzone w sposób bardzo merytoryczny. Dzięki zastosowanej metodzie nauczania, uczestnicy mogą efektywnie przyswoić sobie nową wiedzę, zrozumieć istotę wymogów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, a następnie wykorzystać to w zakresie swojej aktywności zawodowej.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy wynikającej wprost z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a następnie wykorzystanie jej w praktyce.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, a przede wszystkim do:

  • osób przetwarzających dane osobowe w danej organizacji,
  • administratorów danych osobowych,
  • podmiotów przetwarzających dane osobowe,
  • osób chcących zaznajomić się z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
WYMAGANIA:

Szkolenie nie wymaga spełnienia jakichkolwiek wymogów wstępnych. Mogą do niego przystąpić zarówno osoby początkujące, jak i te, które posiadają już jakiś poziom wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, lecz chcą go usystematyzować lub zaktualizować.

METODYKA:

Szkolenie ma charakter wykładu online w formie filmu edukacyjnego. W skład całego szkolenia wchodzi 17 kilkuminutowych filmów edukacyjnych, które obejmują wszystkie zagadnienia szkolenia. Na końcu szkolenia uczestnik przystępuje do krótkiego testu wiedzy, który stanowi podsumowanie szkolenia i ma za zadanie zmierzyć poziom przyswojonej wiedzy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
  1. Szkolenie zostało przygotowane przez doświadczonych trenerów i praktyków, a także czynnych inspektorów ochrony danych osobowych, którzy funkcjonują w branży od kilkunastu lat.
  2. Każdy uczestnik ma możliwość pobrania i wykorzystania w toku dalszego kształcenia udostępnionych mu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.
  3. Uczestnik szkolenia może pobrać na swoje urządzenie (i następnie wydrukować we własnym zakresie) elektroniczną wersję imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia (plik w formacie jpg).
  4. Dogodny czas szkolenia dla uczestnika – platforma szkoleniowa Abimar jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5. Indywidualne wsparcie merytoryczne dla każdego uczestnika szkolenia, którego udziela trener szkolenia przez cały czas trwania szkolenia oraz przez okres 14 dni po jego ukończeniu. Wsparcie jest udzielane na wniosek danego uczestnika szkolenia w formie rozmów telefonicznych lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Zamówienie

Kategoria

180.00

PLN

Zamów