Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

Niniejsze szkolenie jest szkoleniem bezpłatnym i stanowi element podstawowy do kontynuowania dalszego nauczania na pozostałych naszych szkoleniach, które są bardziej zaawansowane i wymagają już znajomości podstawowych pojęć wynikających z ochrony danych osobowych. Szkolenie to ma za zadanie przyswojenie uczestnikowi znaczenia i rozumienia terminów używanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej RODO).

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przyswojenie wiedzy dotyczącej znaczenia i rozumienia terminów użytych przez ustawodawcę Unijnego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych, a przede wszystkim do:

  • osób przetwarzających dane osobowe w danej organizacji,
  • administratorów danych osobowych,
  • podmiotów przetwarzających dane osobowe,
  • osób chcących zaznajomić się z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
WYMAGANIA:

Szkolenia nie ma żadnych wstępnych wymogów. Jest przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i osób posiadających już jakiś poziom wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, lecz chcących ją usystematyzować lub zaktualizować.

METODYKA:

Szkolenie ma charakter wykładu online w formie filmu edukacyjnego. W skład całego szkolenia wchodzi 24 krótkich filmików edukacyjnych, które obejmują wszystkie zagadnienia szkolenia.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:
  1. Szkolenie zostało przygotowane przez doświadczonych trenerów i praktyków, a także czynnych inspektorów ochrony danych osobowych, którzy funkcjonują w branży od kilkunastu lat.
  2. Każdy uczestnik ma możliwość pobrania i wykorzystania w toku dalszego kształcenia udostępnionych mu materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.
  3. Dogodny czas szkolenia dla uczestnika – Platforma Szkoleniowa Abimar jest dostępna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  4. Indywidualne wsparcie merytoryczne dla każdego uczestnika szkolenia, którego udziela trener szkolenia przez cały czas trwania szkolenia oraz przez okres 14 dni po jego ukończeniu. Wsparcie jest udzielane na wniosek danego uczestnika szkolenia w formie rozmowy telefonicznej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Zamówienie

Kategoria

Bezpłatne

Zamów