Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nasz Serwis Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Serwis. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu (dalej
Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest firma Abimar – Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych ul. Henryka Sienkiewicza 56, 42-400 Zawiercie, tel.: +48 696 655 124, e-mail: szkolenia@abimar.pl, REGON 364474641, NIP 6491552840.

II. Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

1. Świadczenie usług oferowanych w Serwisie Platforma Szkoleniowa Abimar.

2. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

3. Przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania:

1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie poprzez odpowiednie działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na
Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • profilowaniu w celach marketingowych,
 • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów.

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

1. Brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie.

2. Brak możliwości korzystania z usług Serwisu.

3. Brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody:

1. W każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

III. Zamieszczanie treści w serwisie

Jeśli zdecydujesz się̨ zostawić recenzje w Serwisie – jej treść może zostać opublikowana w Serwisie. To samo dotyczy innych treści, które publikujesz w Serwisie.

Część Twoich danych, takich jak:

 • pseudonim (nick),
 • imię i nazwisko,
 • miejscowość,
 • adres strony internetowej,
 • adresy do profili społecznościowych,
 • avatar/zdjęcie,
 • informacja biograficzna “O mnie”,

będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.

IV. Profilowanie

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Ciebie skutki prawne,
 • wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób,

zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie na to zgody.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

V. Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą poprzez Serwis przez Strony,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

VI. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

VII. Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia (w określonych przypadkach),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora.

Pamiętaj, że usuwając wszystkie Twoje dane osobowe z naszej bazy nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług, za które wcześniej zapłaciłeś. (stracisz dostęp do Serwisu oraz do wszystkich zakupionych przez siebie szkoleń). Proces ten jest nieodwracalny.

Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

VIII. Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym,
 • marketingowym,
 • udostępniania kluczowych funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer/Microsoft Edge).

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

IX. Usługi zewnętrzne/Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • dany dostawca płatności,
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • portale społecznościowe,
 • bank w związku z: – świadczeniem przez bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – obsługą i rozliczaniem przez bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

X. Zawieranie umów

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z naszym Serwisem, podanie przez Ciebie danych
osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Serwisem.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez bank na rzecz Serwisu.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do banku w celu weryfikacji przez bank należytego wykonania umów zawartych z naszym Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy naszym Serwisem, a bankiem.

XI. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

W związku z działalnością Serwisu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

XII. Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności?

Napisz do nas na adres e-mail: szkolenia@abimar.pl lub iod@abimar.pl.

Data aktualizacji: 01.03.2022r.